Select your language: PL / EN

10th Edition – Competition Results

The jury has selected 12 projects and awarded scholarships for their realization.

 

Rufat Ahmadzada – 1 month

„Baku-Warszawa-Baku: Podróż w czasie” – cykliczna seria reportaży.

 

Vadim Anipiarkou – 1,5 month

Targowica Confederation: Its Establishment and Activities on the lands of the Grand Duchy of Lithuania (May 1792 – September 1793)

 

Natalia Bułyk – 1 month

Ukraiński wymiar archeologii w II Rzeczypospolitej (1918–1939): wykopaliska archeologiczne przez pryzmat ochrony zabytków przedhistorycznych.

 

Olga Hul – 1,5 month

Przedstawiciele elity władzy miasta Lwowa w XVI wieku.

 

Uladzimir Karalenak – 1 month

Podmiejskie siedziby Radziwiłłów w kontekście założeń ogrodowych i parkowych.

 

Tatiana Kosinowa – 1 month

Unknown pages of the history of Soviet opposition: the Polish connections of VSKHSON.

 

Jewgenija Łazarewycz – 1,5 month

Tytuł projektu: Wykonanie średniowiecznej muzyki religijnej w Polsce w kontekście ruchu historycznie zorientowanego wykonawstwa

w Europie w drugiej połowie XX wieku.

 

Artem Sorokun – 1 month

Problem neounii na Wołyniu w latach 20.-30. XX wieku.

 

Rusłana Szeretiuk – 1,5 month

Kulturalno – oświatowa działalność zakonu pijarów na Wołyniu (XVII- I poł. XIX wieku).

 

Endre Laszlo Varga – 1 month

Dokumenty i materiały do stosunków węgiersko-polskich 1938-1939.

 

Margarete Wach – 1,5 month

Ruch amatorskich klubów filmowych w PRL.

 

Raisa Zianiuk – 1,5 month

Księża polscy pracujący na ziemiach Białorusi w latach 1945-1975: studium prozopograficzne.

 

Congratulations!

Applicants will be informed about the results via email. Winners of the competition are encouraged to read this short guide.

9th Edition – Competition Results

The jury has selected 17 projects and awarded scholarships for their realization.

 

Almes Iwan – 1 month

Książka polska w przestrzeni kulturalnej monasterów eparchii lwowskiej XVII-XVIII w.

 

Bezsmertnyj Andrij – 1 month

Lwowskie organizacje kupieckie w okresie międzywojennym

 

Bułyk Natalia – 1 month

Lwowskie środowisko archeologiczne końca  XIX  i pierwszej  połowy  XX w.

 

Gorbacz Tymur – 1 month

Kwestia stosunków Zakonu Krzyżackiego a Rusi Halicko-Włodzimierskiej w XIII-XIV w. i roli Królestwa Polskiego w tych stosunkach

 

Jackiv Oksana – 1 month

Zgromadzenia  SS  Franciszkanek w  Galicji  w  drugiej  połowie  XIX  – pocz.  XX  w.

 

Labbe Morganne – 1 month

Challenging overpopulation as a scientific and political issue in Interwar Poland

 

Lagzi Gábor – 1 month

Wizja Europy Środkowej Jerzego Giedroycia

 

Linda Swietlana – 1 month

Architekt w dobie zmian: absolwenci i wykładowcy Politechniki Lwowskiej po roku 1945

 

Lukovska Olga – 1 month

Fenomen polskiej tkaniny artystycznej w kontekście sztuki europejskiej

 

Łatuszkin Andrzej – 1 month

Archiwum ordynacji Nieświeskiej ks. Radziwiłłów: historia, zasoby oraz miejsce w dziedzictwie kulturalnym narodów Europy Centralnej i Wschodniej

 

de Messemaeker Pieter – 1 month

Early Polish socialism in exile: the creation and working of the PPS in Belgium, 1890-1910

 

Mitrovits Miklỏs – 1 month

Stosunki polsko-węgierskie w ruchu opozycyjnym w latach 1976-1989

 

Mykhaylyshyn Olga – 1 month

Polscy architekci na Wołyniu w okresie międzywojennym. Materiały do słownika

 

Odnorożenko Oleg – 1 month

Heraldyka rodowa ziem ruskich Wielkiego Księstwa Litewskiego IV-XVI w.

 

Ostrowska Elżbieta – 1 month

Polskie kino dokumentalne kobiet jako źródło historii PRL

 

Ryżkowski Wołodymyr – 1 month

Polish-Soviet Intellectual Entanglements and the Origins of the Soviet Cultural Tum

 

Weeks Theodore R. – 1 month

The Beginnings of Polish Radio, 1923-1939: Politics, Society, Culture

 

 

Congratulations!

Applicants will be informed about the results via email. Winners of the competition are encouraged to read this short guide.

The 9th Edition of the Polish History Museum Scholarship Fund has started

The Polish History Museum has just started competition for the Scholarship Fund.

The Scholarship Fund endowed by the Polish History Museum is charged with supporting academic research on the history of Poland as well as activities propagating Polish history abroad. The scholarship is addressed to foreigners who study, or wish to study Polish history.

Scholarships are awarded for a period of one to three months. The amount of the grant is 1,000 euro monthly. The scholarship holder is responsible for travel and accommodation expenses. Scholarships are awarded to the winners of a competition for the best project, either educational, research or promotional in nature. A jury comprised of eminent Polish historians will select the winners of the competition.

The Polish History Museum is a state institution of culture involved in activities promoting open science and in broadening the availability of works supported by public funding. Works realized with material gathered during the programme will be published under the open-license Creative Commons, as selected by the recipient of the grant.

We encourage you to share this news with all scholars, who might be interested.

Application forms may be submitted until 20 November 2015.

 

8th Edition – Competition Results

The jury has selected 15 projects and awarded scholarships for their realization.

 

Cindy Bylander – 1 month

 • Socialist Realism in Polish Music – A Reassessment of Roles

 

Miłosz Cybowski – 1,5 month

 • The Polish Question in British Politics and Beyond, 1830-1847

 

Jiri Friedl – 1 month

 • Do kraju i na wolność. Rola Czechosłowacji jako terenu tranzytowego dla obywateli polskich w latach 1945-1948

 

Marta Kalabinski – 1 month

 • A Tale of Two Port Cities: Gdańsk and Marseille after World War II

 

Nazarii Levus – 1 month

 • Paweł Szczerbic: Daily Life of Municipal Scrivener

 

Pavel Matula – 2 months

 • Refleksje na temat Unii Polsko-Czechosłowackiej w latach 1925 – 1926

 

Alessandro Milani – 1 month

 • The Ukrainian Greek Catholic Hierarchy in Interwar Poland before and shortly after the 1925 Concordat (1919-1927)

 

Curtis Murphy – 1,5 month

 • Subjugating the City: The Enlightenment State and the Urban Estates in East Central Europe, 1764-1870

 

Aleksandr Osipian – 1 month

 • Consumption, Mercantilism and Urban Development: Perception of Armenian, Jewish and Scottish Trading Diasporas in the Polish Intellectual Thought, 1550-1650

 

Florian Peters – 1 month

 • I Ty zostań spekulantem” Praktyka gospodarcza i myślenie o ekonomii w drugim obiegu lat osiemdziesiątych

 

Artur Szulc – 1 month

 • I exterminated all Poles…”- Ethnic Cleansing in the Shadow of the Holocaust

 

Laszlo Varga – 1 month

 • Przyczynek do wojskowych stosunków węgiersko – polskich. Hrabia Antal (Antoni) Somssich podpułkownik Wojska Polskiego w latach 1919-1923

 

Aleksy Winniczenko – 1 month

 • Wywody szlachectwa na sejmikach województw bełskiego, lubelskiego i ruskiego Rzeczypospolitej w XVII wieku: między pamięcią rodową a percepcją szlacheckości

 

Talia Zajac – 1 month

 • Polish-Rus intermarriage in Poland and Kyivan Rus, ca. 1000-1250

 

Aleksandra Zwiagina – 1 month

 • Polityka węgierska Zygmunta I: między Habsburgami a Turcją w latach 1526-1541

 

Congratulations!

Applicants will be informed about the results via email. Winners of the competition are encouraged to read this short guide.

8th edition of the competition for the Scholarship Fund has started

We are announcing the 8th edition of the competition for the Scholarship Fund of Polish History Museum. All foreigners are welcome to submit their projects and to fill in the application form. Further information regarding registration procedures can be found here.

Applications will be accepted until 28 November 2014.

7th Edition – Competition Results

The jury has selected 15 projects and awarded scholarships for their realization.

 

one month

 

Iryna Adamska, Opieka społeczna i ochrona zdrowia w II Rzeczypospolitej: założenia i praktyka

Roman Baron, Spełniona misja. Profesor Marian Szyjkowski a koncepcja polsko-czeskiej współpracy na polu kultury

Marie Baudouin, The representations of Marie Skłodowska-Curie in French and Polish films and TV films, 1953-2011

Jadwiga Biskupska, Extermination and the Elite: Warsaw under Nazi Occupation, 1939-1944

Loic Chollet, Poland, the Teutonic Order and the Christianization of Lithuania seen by French Sources

Georgios Kardaras, The Early Slavs in Poland. Ethnic and Cultural Transformations (6th-7th c.)

Kiriłł Koczegarow, Rosja a cerkiew prawosławna w Rzeczypospolitej od schyłku XVI do końca XVIII w.

Aron Kovacs, The Polish Uprising and the Hungarian Public Opinion – Interpretations of the November Uprising, and theirRrole in the Formation of the Modern Hungary

Roman Krakovsky, Building Socialist Community. Social Ties in Czechoslovakia and Poland (1929-1979)

Stanislava Kuzmowa, Sermons Diffused from Krakow University in the Late Middle Ages: A Preliminary Study

Enguerran Massis, Les socialistes en Pologne: regards croisés sur la question des minorités nationales: 1918-1939 

Halina Matwijenko, Losy wykładowców Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie w czasie Drugiej wojny światowej

Anna Orłowska, Kontakty Gdańska z miastami polskimi w przededniu wojny trzynastoletniej

Olga Oseredchuk, Działalność archiwów Lwowa w czasie okupacji niemieckiej (1941 – 1944)

Bohdana Petrysak, Najstarsze księgi metrykalne kościoła katedralnego we Lwowie 1554-1614: opracowanie i publikacja

 

Applicants will be informed about the results via email. More information for the scholarship holders will be posted on the website in a few days.

competition results

Applicants will be informed about the results via email. More information for the scholarship holders will be posted on the website in a few days.

The jury have selected 18 projects and awarded scholarships for their realization.

two months

Premysl Bar „Monarchia Henryków śląskich”.

Matteo Piccin „Carska polityka etno-wyznaniowa w Królestwie Polskim. Sprawa chełmska jako przykład rosyjskiego national-building (1863-1912)”

Leonid Gorizontow
„Kwestia polska wśród „przeklętych” pytań polityki wewnętrznej Cesarstwa Rosyjskiego, 1831-1917”

one month

Konstantin Erusalimskiy „The Muscovites in the Polish-Lithuanian Commonwealth: Social Integration, Cultural Identity, and Historical Memory (1530–1618)”

Witalij Harmatny „Wojskowe osadnictwo na terytorium Zachodniej Białorusi (1921 – 1939 r.)”

Dimitrij Karnauchov „Polska recepcja opisu dziejów Rusi i Moskwy Zygmunta Herbersteina w 9 księdze III edycji Kroniki wszystkiego świata Marcina Bielskiego”

Aleksy Kibiń „ w wyobrażeniu ruskim, polskim, litewskim, krzyżackim: polityka, społeczność, etnonimy (X-XIV w.)”

Wołodymyr Komar „Prometeizm polski a Ukraina (1920 – 1939)” „Prometeizm polski a Ukraina (1920 – 1939)”

Alicja Kusiak-Brownstein „The Nation of Families: Gender and National Identities in Polish Popular Political Imagination Around of the Twentieth Century”

Andriej Macuk „Funkcjonowanie sejmików Wlk. Ks. Lit. w okresie panowania Augusta III (1733-1763)”

Olga Miarczuk „Emigracja ludności z północno – wschodnich ziem II Rzeczpospolitej (1919 – 1939)”

Ewa Ochman „The Construction of a National Mythology and the Polish-Soviet War of 1919-1920″

Andrij Rukkas „«For Freedom Yours and Ours»: the Ukrainian officers on contract service in Polish Army during II Rzeczpospolita period”

Tetiana Shevchenko „Prozopograficzny portret nauczycieli jezuickich w Rzeczypospolitej 1564-1650”

Józef Szymeczek “Ewangelicy polscy na Zaolziu w latach 1918-1939″

Jakaterina Tumanik „Dwa życia Józefa Adamowskiego – zesłańca politycznego i przedsiębiorcy syberyjskiego w połowie XIX wieku”

Wadim Wołobujev „Geneza i przebieg kryzysu grudniowego w Polsce w 1970 roku”

Ołeksandr Zinczenko „Tragedia katyńska”

the results of the competition are to be announced on the 20th of December 2009. The list ogrant receivers  will be published on the website as well as on the Polish History Museum’s homepage. All participants will as well be informed about the results via e-mail.

Deadline passed

The deadline for sumbission of MHP scholarships has already passed. Over 60 applications were received. We have already informed, via e-mail, which applications were received. Applicants, who have submitted the documents but have not yet received such a confrmation are asked to conact us, via e-mail, as soon as possible.